Persoonlijk – Christelijk – Verbindend

GM Christelijke Hulpverlening is een christelijke praktijk en verleent effectieve, persoonlijke hulp aan jeugdigen, volwassenen en gezinnen. De praktijk bundelt ervaring en kennis binnen de psychologische en pedagogische zorg.

Op het bezoekadres in Apeldoorn bieden wij hulp aan (jong)volwassenen. Het is tevens mogelijk bij u aan huis te komen en/of om gesprekken te laten plaatsvinden in de avonduren.

Daarnaast verleent de praktijk ambulante begeleiding aan kinderen en jeugdigen van zeer jonge leeftijd tot en met 18 jaar. Afhankelijk van de leeftijd word(t)(en) de ouder(s) zoveel mogelijk betrokken in het begeleidingstraject. De ambulante hulp wordt op de thuislocatie gegeven. Hulp aan gezinnen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Er wordt gewerkt met korte lijnen en zonder wachtlijst. Praktisch, kortdurend en oplossingsgericht. Vanuit de overtuiging dat een probleem nooit op zichzelf staat, kunnen wij een totaalpakket leveren van psychologische en pedagogische hulp voor u als individu, als echtpaar, als ouder(s) of voor jou als jeugdige in je gezin.