Privacy

De gesprekken die u/jij bij de praktijk voert, zijn vertrouwelijk. Vertrouwen is cruciaal voor het therapeutisch contact en daarom willen wij daar zorgvuldig mee omgaan. De praktijk is gehouden aan de Beroepscode en Tuchtrecht van de beroepsvereniging, het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en aan de op dit punt geldende wet- en regelgeving.

Op grond daarvan is de praktijk verplicht tot geheimhouding van de informatie die u/jij deelt, voor zover deze van vertrouwelijke aard zijn.

Bij het geven van therapie zijn wij verplicht om aan verslaglegging en dossiervorming te doen. Hierbij wordt informatie schriftelijk vastgelegd, die privacygevoelig is en waarvoor wettelijke bescherming geldt.

Als onderdeel van de intake word(t) u/jou om toestemming gevraagd voor het veilig, schriftelijk vastleggen van uw/jouw gegevens voor zover noodzakelijk voor een goede hulpverlening.

Voor het volledige overzicht van het privacy beleid van GM Christelijke Hulperlening, kun(t) u/jij het privacybeleid hier downloaden: Privacybeleid

 

%d bloggers liken dit: