Gezinshulpverlening

Gezinsgesprekken kunnen nieuw licht werpen op vastgelopen relaties en bieden mogelijkheden om het onderlinge contact te verbeteren.
eenzame vader

Gezinsbegeleiding wordt geboden aan gezinnen waarin de onderlinge verhoudingen onder druk zijn komen te staan en waarbij de communicatie moeizaam verloopt. Ook hier geldt, dat als we verbinding hebben, we elkaar in balans brengen!

Wij werken gezamenlijk en verbindend: alleen ga je sneller; samen kom je verder!

%d bloggers liken dit: