Het Corona ABC’tje

De coronapandemie; ik denk niet dat het u is ontgaan. Het raasde maanden geleden over de wereld en domineert ons in 2021 nog steeds. Ons dagelijks leven is aangetast tot op het bot terwijl de verwachtingen en druk van werk, opvoeden en rondkomen onveranderd hoog liggen. Hoewel corona onze levens ieder persoonlijk en verschillend heeft aangegrepen, waar de één zonder werk zit, de ander met stapels werk en weer een ander ineens onderwijzer is geworden van drie kinderen, leven we samen te midden van deze tijd. Een niet-in-woorden-te-vatten tijd als u het mij vraagt. Corona doet mij denken aan het bizarre jaar 2020 die vol plotselinge veranderingen zat. Waar associeert u corona mee? Verdriet? Eenzaamheid? Drukte of juist stilstaan? Wat uw antwoord ook is, al die verschillende emoties, abrupte eindes en onverwachte wendingen kosten veel energie. Bovendien hebben we een overvloed aan informatie moeten verwerken (of juist blokkeren) en meningen moeten vormen, aanpassen en aanhoren. Een beladen tijd met daarin een tweespoor van verdeeldheid en samenhorigheid. Het is soms lastig alles op een rijtje te zetten en dan nog iets positiefs te zien in de wirwar van gedachten. Laten we daarom aan de hand van … jawel … corona de afgelopen tijd doornemen met als doel het creëren van lichtpuntjes in corona (letterlijk en figuurlijk).

De C van Corona, Covid-19 en van Crisis. Het zijn woorden die we niet snel zullen vergeten en misschien niet meer los van elkaar kunnen zien. Tijden van crisis roepen frustratie, stress en conflicten op. Hierin voelen we onszelf waarschijnlijk alleen en trekken we terug. Maar laten we juist Contact houden. Contact met vrienden, familie en zeker niet te vergeten contact met God. #funfact knuffelcontact is HET woord van 2020!

Overweldigend kunnen we het afgelopen jaar wel noemen. Grote veranderingen vonden plaats in een korte periode. Er was nauwelijks tijd om het te verwerken of het volgende kwam alweer. Gelukkig mogen we in het contact met elkaar en God Onvoorwaardelijk rust, liefde en hoop vinden. Ziekenhuizen in New York hebben een ‘anthem’ die ze afspelen voor elke patiënt die uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Applaudisserend en juichend verlaat de patiënt het ziekenhuis. Hoop die door het hele ziekenhuis mag klinken!

Raadselachtig was de afgelopen tijd en zullen de komende maanden zijn. Voor iedere verjaardag, bruiloft en begrafenis was het een raadsel hoe deze vorm kon krijgen. Zo moeten we ook afwachten hoe deze zomer gaat verlopen. Het zijn raadsels die we niet kunnen oplossen. Gelukkig mogen we altijd één steevaste Reden hebben om vol te blijven houden, namelijk ons geloof in God.

Aansluitend op raadselachtig, was en is het ook Onzeker. Hoe gaan we verder op zowel individueel als maatschappelijk niveau? Hebben we nog energie over om door te gaan? Hoewel dit voorlopig onzeker zal blijven mogen we Overtuigd zijn van Zijn belofte waar we naar uitkijken en elke dag dichter bij komen!

De lockdown is een Nare tijd, voor ieder persoonlijk op een andere manier. De maatregelen zijn streng en sociale bijeenkomsten zijn veelal verboden. Ik hoef de regels niet te benoemen. Ze staan in ons geheugen gegrift. Maar kunnen we in een bepaald opzicht de lockdown niet zien als een Nuttige tijd? Meer stille tijd, meer quality time met kinderen, meer tijd voor uw huwelijk?

Angst zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld de afgelopen tijd. Angst voor de griep, de onzekere tijden, vul het maar in! Laten we de angsten niet verder voeden maar Accepteren en zo rust en ruimte te creëren voor alles wat op ons af komt!

Hopelijk heeft dit u moed gegeven. Hoewel het bovenstaande makkelijker gezegd is dan gedaan, laten we het proberen en ons oog richten op Hem en elkaar!

Lisa van Biert

E-mental health

“Ik vond het fijner toen we elkaar face-to-face spraken,” vertelt een cliënt mij. Vanwege haar hersenletsel is fysiek praten niet meer mogelijk en maakt zij gebruik van een computer om woorden en zinnen te vormen door middel van eyetracking. Een prachtig hulpmiddel wat haar leven verrijkt heeft. Via Zoom merken we echter allebei dat de communicatie minder vloeiend verloopt dan eerst. Ik kan haar niet even helpen de computer zo voor haar gezicht te zetten dat de computer haar ogen goed kan volgen. Het geluid van de mechanische stem wat harder zetten, kan ik ook niet voor haar doen. Een familielid komt helpen. Erg fijn! Okay, waar waren we ook alweer? De draad is kwijt. Ik probeer weer opnieuw contact met haar te maken.

Inmiddels is het weer mogelijk voor mijn cliënten om op locatie te komen mits iedereen zich gezond voelt, er wordt voldaan aan 1,5 meter afstand en er mondkapjes gedragen worden. Het is in ieder geval iets. Toch hebben we het afgelopen jaar een behoorlijke technische ontwikkeling kunnen zien in de geestelijke gezondheidszorg. Doordat zo goed als iedereen thuis kwam te zitten, werd er meer dan ooit gezocht naar een andere oplossing. Wat zijn de online mogelijkheden? Mensen zochten hulpverleners en de hulpverleners zochten de mensen. We zijn er voor jullie, ook als de wereld op slot gaat. Vanwege de kwetsbare fysieke gezondheid van mijn cliënten moesten ook wij online verder. In een paar weken tijd her-organiseerden we de zorg zo, dat we online de weg met hen konden vervolgen.

Toch is deze technische ontwikkeling niet nieuw. Al in 1999 werd voor het eerst de term ‘E-health’ gebruikt, verwijzend naar het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om de geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Er werden in de jaren die volgden onderzoeken gedaan met diverse doelgroepen naar de effectiviteit van online behandelingen en het verschil met de effectiviteit van face-to-face behandelingen. Het bleek in veel gevallen even effectief te zijn. Daarnaast werden er richtlijnen opgesteld met het oog op privacy en veiligheid.

Vandaag de dag is er zo gezegd een ‘overload’ aan informatie te vinden wat betreft ‘E-mental health’. Er worden meerdere vormen e-mental health aangeboden; meestal ingedeeld voor de verschillende doeleinden. Allereerst, e-mental health gericht op diagnostiek waarbij bijvoorbeeld vragenlijsten via een beveiligde link kunnen worden ingevuld en de hulpverlener de uitkomsten digitaal interpreteert en terugkoppelt. Daarnaast is er e-mental health gericht op behandeling.

Er zijn zoveel mogelijkheden. Van het voeren van gesprekken via een platform tot het inzetten van Virtual Reality Tools. En alles wat daar tussenin zit, bijvoorbeeld chats en apps. In de komende blogs hoop ik duidelijkheid te scheppen over de verschillende vormen van E-mental health. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat niet iedere hulpverlener en niet iedere cliënt deze online manier van werken prettig vindt. Volg je hart.

Ik vraag haar of ze kan uitleggen wat ze lastig vindt aan het online communiceren. Haar antwoord breekt ieders hart: “Ik communiceer sowieso al moeilijk met mensen, maar nu voel ik me helemaal afgesloten van de wereld.

Sarah Rokach