Individuele begeleiding

Bij een individuele behandeling vinden er persoonlijke gesprekken plaats tussen u en uw hulpverlener. Samen kijken we wat nodig is voor herstel van het gewone leven, voor het hervinden van de eigen kracht en voor gezond welbevinden.

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie en ACT. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie en ACT  een positief resultaat hebben op de behandeling van bijvoorbeeld:

  • overspannenheid of stress gerelateerde klachten
  • angstklachten
  • assertiviteitsproblemen
  • rouw- en verliesverwerkingsproblemen
  • levensfaseproblematiek
  • identiteitsproblemen

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) leert je een zachtaardige houding aan te nemen ten opzichte van alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

Ook oplossingsgericht werken is bewezen een effectieve behandelmethode te zijn. Oplossingsgericht werken is gericht op een gewenste toekomst. Dit houdt in dat de problemen niet meer vanuit de beperking van het probleem worden gezien, maar dat concreet en praktisch wordt gekeken hoe mensen doorgaans problemen oplossen en wat ze zelf aan mogelijkheden en vaardigheden hebben. Mensen hebben zelf hun hulpbronnen. Voor zover deze mochten ontbreken, hebben mensen wellicht de mogelijkheid deze te vergroten of te versterken. Zo ligt de aandacht bij de client zelf en heeft de behandelaar tot taak om deze aandacht goed vorm te geven en concreet te helpen focussen op de oplossing.

%d bloggers liken dit: