Relatietherapie

Relatietherapie is bedoeld voor echtparen die te maken hebben met relatieproblemen. Er wordt gewerkt volgens de relatiemethodiek EFT: Emotional Focused Therapy.

De relatiegesprekken hebben als doel een hechtere en veilige relatie te krijgen door te leren het destructieve patroon dat zorgt voor geen verbinding, geen vertrouwen en geen veiligheid, te doorbreken. In plaats van afnemende liefde en toenemend conflict, meer emotionele ontvankelijkheid voor elkaar!

Voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid hebben we een emotionele hechting aan een partner nodig. Als we ons onzeker, somber of in de war voelen, hebben we het nodig met onze partner te kunnen verbinden. Dit maakt ons sterk, waardoor we beter tot steun van onze partner kunnen zijn en ook zelf beter in staat zullen worden onafhankelijk, autonoom te leven.

John Bowlby, Brits psychiater, ontwikkelde de hechtingstheorie over hechting tussen moeders en kinderen. Ook in een volwassen echtpaar-relatie hebben we behoefte aan een veilige emotionele verbondenheid (Sue Johnson).

Sue Johnson heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en zij heeft onderzocht wat een effectieve manier is om de verbinding tussen de partners te herstellen of te verbeteren. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde, die emotioneel open en nabij is. In een relatie kunnen de (negatieve) emoties soms hoog oplopen. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. Pas als je echter kunt zeggen wat jou pijn doet en waar je behoeften liggen, kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost of steun bieden, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen. In gesprek verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in de relatie en kijken naar ieders aandeel hierin. Je ziet beter wat je zelf doet, waarmee je de ander ongewild pijn doet, en je partner gaat dat ook van zichzelf zien. Er komt ruimte voor verbinding. Je gaat elkaar meer durven vertrouwen en emotioneel toelaten.

%d bloggers liken dit: