Visie

Ieder mens is uniek en door God geschapen. Van hieruit is GM Christelijke zorg er van overtuigd dat er voor iedereen hoop is en mogelijkheden zijn voor herstel. Deze overtuiging is gebaseerd op de bijbel, waarin God de Heelmeester is. De ondertitel “Lux vincet” is een latijnse spreuk en betekent letterlijk ‘het licht overwint’. GM Christelijke Hulpverlening werkt vanuit dit principe. Hoe moeilijk het leven soms kan zijn, het Licht kan en zal overwinnen. Licht geeft hoop en hoop doet leven.

Mensen leven in relaties en hebben enkele onvervangbare anderen nodig om tot emotionele hechting te komen. Een baby heeft zijn ouders nodig om te leren dat anderen te vertrouwen zijn en dat hij-/zijzelf waardevol is. Deze hechting tussen ouders en kind is de basis van waaruit ieder mens in zijn verdere leven relaties aangaat en deze hechting bepaalt in grote mate de kwaliteit van de relaties tussen mensen. In een veilige omgeving van vertrouwen en geborgenheid geeft de ontmoeting en verbinding met de ander kracht en steun om te ontwikkelen, zodat een mens tot zijn recht kan komen en zelf ook tot steun kan zijn aan de ander.

Zoals een ouder een schuilplaats is in het leven van een kind, zo wil God een Schuilplaats zijn voor mensen. Analoog hieraan zijn partners een schuilplaats voor elkaar in het leven.

Deze ervaring zal het vertrouwen in onszelf doen groeien, ons vertrouwen in God doen toenemen en het vertrouwen in de ander verder ontwikkelen.

%d bloggers liken dit: