Zorg

GM Christelijk Zorg biedt advies, begeleiding en coaching aan volwassenen, jongeren en kinderen.

Desgewenst en zo nodig leveren wij maatwerk, een combinatie van jeugd- en volwassenzorg. Het is mogelijk dat in uw gezin individuele, psychologische hulp wordt verleend en eveneens ouderbegeleiding en opvoedadviezen nodig zijn. Of gesprekken met u als ouder(s) en tevens gesprekken met uw puber of jongere. Het zal in deze situaties gaan om twee hulpverleners: een op ons bezoekadres en een hulpverlener die bij u thuiskomt.

Wij geloven in christelijke, persoonlijke zorg op maat.

%d bloggers liken dit: